ساخت کاردستی اجاق خورشیدی ساده مربوط به بخش هفتم درس علوم (کلاس دوم ب سرکار خانم جاموسیان)

 DSC06824 Copy

DSC06825 Copy

DSC06827 Copy

DSC06828 Copy


چاپ