درست کردن کتابچه ای از یکی از حکایات سعدی و گلستان خوانی توسط دانش اموزان کلاس سوم الف (سرکار خانم خالقی)

WhatsApp Image 2020 02 18 at 8.59.34 AM

WhatsApp Image 2020 02 18 at 8.59.35 AM 1

WhatsApp Image 2020 02 18 at 8.59.35 AM


چاپ