فعالیت گروهی (تلفیق ریاضی و هنر) (کلاس چهارم الف سرکار خانم درخشان)

اهداف :
1.افزایش مهارت برقراری ارتباط گروهی
2.تکرار و تمرین مبحث زاویه و استفاده از نقاله
3.افزایش تمرکز و خلاقیت

WhatsApp Image 2020 02 13 at 1.20.20 AM


چاپ