تدریس نشانه (ل) کلاس اول الف(سرکار خانم جاموسیان)

تدریس نشانه ل کلاس اول الف(سرکار خانم جاموسیان) توسط دانش آموز محمد باقر سربازیان

WhatsApp Image 2020 01 26 at 3.19.10 AM

WhatsApp Image 2020 01 26 at 3.19.11 AM


چاپ