ساخت نوار کاغذی برای اندازه گیری (کلاس دوم ج سرکار خانم صمیمی)

WhatsApp Image 2019 01 21 at 3.13.05 PM

WhatsApp Image 2019 01 21 at 3.13.11 PM1

WhatsApp Image 2019 01 21 at 3.13.11 PM


چاپ