کاشت دانه ی عدس ولوبیا توسط دانش آموزان (کلاس اول ج سرکار خانم جاهدپری)

کاشت دانه ی عدس ولوبیا توسط دانش آموزان : امیر علی سلطانی ، امین محمد امیری ودانیال ملک نیا

WhatsApp Image 2019 12 22 at 3.43.39 AM

WhatsApp Image 2019 12 22 at 3.43.40 AM

WhatsApp Image 2019 12 22 at 3.44.11 AM


چاپ