برگزاری اردوی دی ماه ، بازدید از باغ عفیف آباد و موزه اسلحه پایه های سوم ، چهارم ، پنجم و ششم

 

عکس های پایه سوم :

DSC07401 Copy

DSC07388 Copy

DSC07447 Copy

Slider

عکس های پایه های چهارم و پنجم و ششم :

WhatsApp Image 2019 01 23 at 7.37.07 AM

WhatsApp Image 2019 01 23 at 7.37.07 AM1

WhatsApp Image 2019 01 23 at 7.37.04 AM

SAM 1766 Copy


SAM 1777 Copy

SAM 1807 Copy

SAM 1813 Copy

 


چاپ