فعالیت های کلاسی (کلاس سوم الف سرکار خانم خالقی)

 ارائه کنفرانس درس مطالعات اجتماعی توسط دانش آموز کوشا:

WhatsApp Image 2018 12 31 at 7.51.54 PM

WhatsApp Image 2018 12 31 at 7.53.17 PM

ساخت شاقول توسط دانش اموز کوشا سروش ابراهیمی :

WhatsApp Image 2018 12 31 at 7.51.55 PM

ساخت دستگاه تصفیه آب به روش ساده توسط دانش اموز کوشا ارش خواجه فرج :

WhatsApp Image 2018 12 31 at 7.53.15 PM

مراسم شب یلدا در کلاس :

WhatsApp Image 2018 12 31 at 7.54.08 PM


چاپ