درست کردن سالاد توسط دانش آموزان باهدف مهارت کار باکارد وخرد کردن وتشویق بچه ها به خوردن سالاد وسبزیجات ولذت بردن وایجاد شادابی در آنها(کلاس اول ب سرکار خانم جاهد پری)

Slider

چاپ