برگزاری مسابقه پرتاب موشک برای درس علوم (کلاس دوم الف سرکار خانم قنبری)

بچه ها پس از پرتاب موشک ها ، موشک برنده را پیدا کردند و علت هایی که باعث شد آن موشک برنده شود را بررسی کردند.


چاپ