اجرای پاورپوینت های کلاسی درس علوم (کلاس اول ج سرکار خانم جاهدپری)

WhatsAppImage2019-11-26at2210041.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221004.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221005.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221153.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at2212331.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221233.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at2212341.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221234.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221238.jpeg
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2019-11-26at2210041.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221004.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221005.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221153.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at2212331.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221233.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at2212341.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221234.jpeg
WhatsAppImage2019-11-26at221238.jpeg
previous arrow
next arrow
اجرای پاور پوینت توسط دانش آموزان نقی زاده ، مانی محیط ، ماهان بهروزی

چاپ