آلبوم تصاویر تمام فعالیت های کلاسی (کلاس چهارم الف سرکار خانم پیشاهنگ)

نمایش کلاسی درس فارسی(آرش کمانگیر) :

 

Slider

اجرای نمایش کلاسی درس فارسی (مهمان شهر ما) :

Slider

 اجرای نمایش کلاسی مطالعات (مبادله کالا با کالا) :

Slider
 اجرای نمایش کلاسی هدیه ها (درس هشتم) :
 
Slider
اجرای پاورپوینت علوم (درس مخلوط ها):
Slider
آزمایش علوم فصل گرما و ماده :
Slider
 

چاپ