آلبوم تصاویر کلاسی اول ج سرکار خانم جاهدپری

تهیه رنگ از مواد طبیعی :

IMG 20181212 WA0021

IMG 20181212 WA0013

IMG 20181212 WA0019

IMG 20181212 WA0016

IMG 20181212 WA0015

ارائه پاورپوینت گیاهان توسط دانش آموز علیرضا محمدی:

IMG 20181212 WA0017

IMG 20181212 WA0012

آموزش ریاضی درس قرینه یابی :

IMG 20181212 WA0022

IMG 20181212 WA0024

IMG 20181212 WA0023

 


چاپ