ارائه پاورپوینت های کلاسی (کلاس اول ج سرکار خانم جاهد پری)

 اجرای پاورپوینت توسط دانش آموزان آریا محمد زاده ، عاطفت دوست ، دانیال ملک نیا ، مانی محیط ومحمد امین امیری


چاپ