فعالیت کلاسی زنگ خلاقیت دانش آموزان کلاس اول ج سرکار خانم جاهد پری

 

WhatsApp Image 2019 10 19 at 23.00.331

WhatsApp Image 2019 10 19 at 23.00.341

WhatsApp Image 2019 10 19 at 23.00.33

WhatsApp Image 2019 10 19 at 23.00.342

WhatsApp Image 2019 10 19 at 23.00.34

WhatsApp Image 2019 10 19 at 23.00.32

 


چاپ