آموزش اعداد 6 تا 10 با چوب خط مبنای بر 5 (کلاس سرکار خانم جاهد پری اول ج)

 

 

IMG 20181121 WA0013 Copy

IMG 20181121 WA0011 Copy

IMG 20181121 WA0006 Copy

IMG 20181121 WA0008 Copy

IMG 20181121 WA0010 Copy

IMG 20181121 WA0012 Copy

IMG 20181121 WA0014 Copy


چاپ