تهیه بوک مارک (book mark) توسط یکی از والدین برای تمامی دانش آموزان کلاس به مناسبت بزرگداشت هفته کتابخوانی (کلاس سوم ب سرکار خانم آرمند)

Slider

چاپ