پوست کندن میوه وتهیه ی سالاد میوه با هدف آموزش مهارت کار کردن با کارد و ... (کلاس اول ج سرکار خانم جاهدپری)

پوست کندن میوه وتهیه ی سالاد میوه با هدف آموزش مهارت کارکردن با کارد پوست کندن میوه ایجاد نشاط وشادی ، روحیه ی همکاری وکمک کردن ، احساس استقلال وتشویق به خوردن میوه وشناخت خواص آن توسط دانش آموزان کلاس اول ج

WhatsApp Image 2019 04 15 at 3.03.19 PM

WhatsApp Image 2019 04 15 at 3.03.41 PM1

WhatsApp Image 2019 04 15 at 3.11.44 PM

WhatsApp Image 2019 04 15 at 3.11.43 PM

WhatsApp Image 2019 04 15 at 3.11.43 PM1

 


چاپ