فعالیت نوروزی دانش آموزان (کلاس سوم الف سرکار خانم خالقی)

 

فعالیت نوروزی دانش آموزان پایه ی سوم الف با موضوع 1_کاشت گیاه ومشاهده مراحل رشد آن،گزارش نویسی از فعالیت .2_جمع اوری گیاهان تک لپه ای و دولپه ای و خشک کردن انها

WhatsApp Image 2019 04 12 at 7.30.18 PM

WhatsApp Image 2019 04 12 at 7.30.20 PM

WhatsApp Image 2019 04 12 at 7.30.21 PM

WhatsApp Image 2019 04 12 at 7.30.22 PM1

WhatsApp Image 2019 04 12 at 7.30.22 PM

WhatsApp Image 2019 04 12 at 7.30.23 PM1

WhatsApp Image 2019 04 12 at 7.30.23 PM

WhatsApp Image 2019 04 12 at 7.30.24 PM

WhatsApp Image 2019 04 12 at 7.30.25 PM

WhatsApp Image 2019 04 12 at 7.30.25 PM1


چاپ