مشاهده نمونه هایی از خزندگان و دوزیستان، مشاهده عینی تفاوتهای مابین قورباغه و وزغ (کلاس سوم الف سرکار خانم خالقی)-فروردین ماه 98

WhatsApp Image 2019 04 08 at 9.10.25 PM2

WhatsApp Image 2019 04 08 at 9.10.24 PM1

WhatsApp Image 2019 04 08 at 9.10.22 PM

WhatsApp Image 2019 04 08 at 9.10.23 PM

WhatsApp Image 2019 04 08 at 9.10.24 PM

WhatsApp Image 2019 04 08 at 9.10.25 PM1


چاپ