پخت نان توسط دانش آموزان مربوط به درس علوم (از گذشته تا آینده (نان)) (کلاس دوم الف سرکار خانم قنبری)

DSC08418

DSC08419

DSC08420

DSC08421


چاپ