پخت نان توسط دانش آموزان مربوط به درس علوم (از گذشته تا آینده (نان)) (کلاس دوم ب سرکار خانم جاموسیان)

DSC08348

DSC08351

DSC08353

DSC08354

DSC08355

DSC08356


چاپ