کنفرانس های کلاسی (کلاس سوم الف سرکار خانم خالقی)

 

اجرای پاورپوینت درس علوم با موضوع مهره داران توسط دانش اموز کوشا اقای محمد رضا رضا زاده

WhatsApp Image 2019 03 04 at 2.21.00 PM

WhatsApp Image 2019 03 04 at 2.21.01 PM

WhatsApp Image 2019 03 04 at 2.21.02 PM

WhatsApp Image 2019 03 04 at 2.21.03 PM1

WhatsApp Image 2019 03 04 at 2.21.04 PM

اجرای پاورپوینت درس مطالعات توسط دانش اموز کوشا اقای ارین کرمی

WhatsApp Image 2019 03 04 at 2.26.02 PM

WhatsApp Image 2019 03 04 at 2.27.06 PM

WhatsApp Image 2019 03 04 at 2.27.09 PM

WhatsApp Image 2019 03 04 at 2.27.10 PM


چاپ