ساخت استوانه و مخروط توسط دانش اموزان (کلاس سوم الف سرکار خانم خالقی)

WhatsApp Image 2019 03 03 at 7.00.02 PM

WhatsApp Image 2019 03 03 at 7.00.00 PM

WhatsApp Image 2019 03 03 at 7.00.01 PM


چاپ