ارائه کنفرانس درس مطالعات اجتماعی با موضوع «نکات ایمنی در خانه» (کلاس سوم الف سرکار خانم خالقی)

ارائه کنفرانس درس مطالعات اجتماعی با موضوع «نکات ایمنی در خانه» توسط دانش اموز کوشا امیر علی کاظمی کلاس سوم الف

WhatsApp Image 2019 02 27 at 7.09.45 AM

WhatsApp Image 2019 02 27 at 7.10.10 AM

WhatsApp Image 2019 02 27 at 7.10.32 AM


چاپ