کنفرانس های کلاسی (کلاس سوم ب سرکار خانم آرمند)

کنفرانس اجتماعی توسط دانش آموزان امیرمحمد احمدی،محمد طاها عسکری ، دامون یزدان پناه :

WhatsApp Image 2019 02 23 at 10.40.18 AM

WhatsApp Image 2019 02 23 at 10.40.19 AM

WhatsApp Image 2019 02 23 at 10.40.21 AM

WhatsApp Image 2019 02 23 at 10.40.21 AM1

کنفرانس اجتماعی توسط یاشار صالحی:

WhatsApp Image 2019 02 23 at 10.42.46 AMWhatsApp Image 2019 02 23 at 10.42.47 AM

کنفرانس اجتماعی توسط بهراد امامی فر و امیرحسین محسنی :

WhatsApp Image 2019 02 23 at 10.48.20 AM

کنفرانس هدیه های آسمانی توسط بردیا شجاعی :

WhatsApp Image 2019 02 23 at 10.48.19 AM

 


چاپ