مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

آلبوم تصاویر کلاس دوم ب سرکار خانم جاموسیان

 نمایش کلاسی درس خرس کوچولو کتاب فارسی :

 

بازی و ریاضی : آموزش تقارن دو قسمتی و چهار قسمتی

 نمایش کلاسی درس مدرسه خرگوش ها کتاب فارسی :