مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

آموزش نشانه (او) درس فارسی و تغذیه سالم درس علوم به دانش آموزان به همراه پذیرایی سالاد اولویه تهیه شده توسط یکی از دانش آموزان (کلاس اول ب سرکار خانم راستانیا)

DSC05915

DSC05913

DSC05917

DSC05918