آموزش نشانه (او) درس فارسی و تغذیه سالم درس علوم به دانش آموزان به همراه پذیرایی سالاد اولویه تهیه شده توسط یکی از دانش آموزان (کلاس اول ب سرکار خانم راستانیا)

DSC05915

DSC05913

DSC05917

DSC05918


چاپ