جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به مناسبت بزرگداشت هفته مقام معلم نمایشگاه کتاب از یکشنبه 98/2/8 تا روز چهارشنبه 98/2/11 برگزار می شود.

تاریخ: 1398-02-07

چاپ