توزیع بروشور های آموزشی پیشگیری از آنفولانزا و توزیع بروشور آموزشی مربوط به پدیکلوزیس (شپش سر)

بروشور آنفولانزای فصلی :

بروشور پدیکلوزیس یا شپش سر:

 

Untitled

img520


چاپ