مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط مدیر دبستان آقای راهنورد

WhatsApp Image 2021 10 09 at 11.29.11 2

WhatsApp Image 2021 10 09 at 11.29.09