مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

جشن نیکوکاری در دبستان پسرانه دانشگاه شیرازمهرماه 1400

WhatsApp Image 2021 10 09 at 11.29.08