مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

جشن نیکوکاری در دبستان پسرانه دانشگاه شیرازمهرماه 1400

WhatsApp Image 2021 10 09 at 11.29.08