مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

كليپ تهيه شده توسط دانش آموزان با همكاري واحد مشاوره به مناسبت هفته مشاغل- ارديبهشت ماه 1400