مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

برگزاري صبحانه سلامت به صورت آنلاين با همكاري دانش آموزان و اوليا گرامي و واحد بهداشت دبستان به مناسبت هفته سلامت- ارديبشهت ماه 1400

WhatsApp Image 2021 04 21 at 12.28.04

WhatsAppImage2021-04-21at094840.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at0948411.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at094841.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at0948421.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at094842.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at094843.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100210.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100211.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100212.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100214.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100217.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100451.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103655.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103656.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103658.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at1037021.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103702.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112004.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112005.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112006.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at1120071.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112007.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112008.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112010.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at1120131.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112011.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112013.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at122804.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at123845.jpeg
previous arrow
next arrow