برگزاري صبحانه سلامت به صورت آنلاين با همكاري دانش آموزان و اوليا گرامي و واحد بهداشت دبستان به مناسبت هفته سلامت- ارديبشهت ماه 1400

WhatsApp Image 2021 04 21 at 12.28.04

WhatsAppImage2021-04-21at094840.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at0948411.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at094841.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at0948421.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at094842.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at094843.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100210.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100211.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100212.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100214.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100217.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100451.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103655.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103656.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103658.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at1037021.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103702.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112004.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112005.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112006.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at1120071.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112007.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112008.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112010.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at1120131.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112011.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112013.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at122804.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at123845.jpeg
previous arrow
next arrow

چاپ