مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاري صبحانه سلامت به صورت آنلاين با همكاري دانش آموزان و اوليا گرامي و واحد بهداشت دبستان به مناسبت هفته سلامت- ارديبشهت ماه 1400

WhatsApp Image 2021 04 21 at 12.28.04

WhatsAppImage2021-04-21at094840.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at0948411.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at094841.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at0948421.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at094842.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at094843.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100210.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100211.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100212.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100214.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100217.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at100451.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103655.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103656.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103658.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at1037021.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at103702.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112004.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112005.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112006.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at1120071.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112007.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112008.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112010.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at1120131.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112011.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at112013.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at122804.jpeg
WhatsAppImage2021-04-21at123845.jpeg
previous arrow
next arrow