مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

مقام ها و افتخارات كسب شده توسط دانش آموزان دبستان پسرانه دانشگاه شيراز - سال تحصيلي 1400-99

WhatsApp Image 2021 04 24 at 10.27.35

WhatsApp Image 2021 04 24 at 10.27.23