مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

اسامي دانش آموزان منتخب جشنواره گلستان خواني (گروهي) مدارس دولتي پسرانه ناحيه 2 شيراز - دبستان پسرانه دانشگاه شيراز سال تحصيلي 1400-99

WhatsApp Image 2021 04 28 at 08.47.49

WhatsApp Image 2021 04 24 at 10.17.34