مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

اسامي دانش آموزان منتخب جشنواره گلستان خواني (گروهي) مدارس دولتي پسرانه ناحيه 2 شيراز - دبستان پسرانه دانشگاه شيراز سال تحصيلي 1400-99

WhatsApp Image 2021 04 28 at 08.47.49

WhatsApp Image 2021 04 24 at 10.17.34