مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

اسامي دانش آموزان برگزيده جشنواره دانايي و توانايي مرحله منطقه و راه يافته به مرحله استاني - دبستان پسرانه دانشگاه سال تحصيلي 1400-99

WhatsApp Image 2021 04 24 at 10.17.33