اسامي برگزيدگان جشنواره طرح ترافيك استان فارس - دبستان پسرانه دانشگاه شيراز سال تحصيلي 1400-99

magham 1

موفقیت فرزندان پر تلاش دبستان پسرانه غیر دولتی دانشگاه شیراز در جشنواره طرح ترافیک اداره کل اموزش وپرورش فارس را به اولیائ محترم ومعلمین عزیز و مسئولین اموزشگاه تبریک عرض میکنیم
مدیریت اموزشگاه


چاپ