مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاري كارگاه آموزش خانواده در تمامي پايه ها به صورت مجازي با موضوع "والدين و مشكلات رفتاري كودكان" توسط سركار خانم ميرحسيني- فروردين ماه 1400

WhatsApp Image 2021 04 11 at 12.19.19

WhatsApp Image 2021 04 11 at 12.18.15

WhatsApp Image 2021 04 11 at 12.18.15 1