برگزاري كارگاه آموزش خانواده در تمامي پايه ها به صورت مجازي با موضوع "والدين و مشكلات رفتاري كودكان" توسط سركار خانم ميرحسيني- فروردين ماه 1400

WhatsApp Image 2021 04 11 at 12.19.19

WhatsApp Image 2021 04 11 at 12.18.15

WhatsApp Image 2021 04 11 at 12.18.15 1

 


چاپ