مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاري جلسه شوراي آموزگاران و مربيان به صورت حضوري با رعايت پروتكل هاي بهداشتي- اسفندماه 99

WhatsApp Image 2021 03 02 at 20.49.29

WhatsApp Image 2021 03 02 at 20.49.45