مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

نواخته شدن زنگ انقلاب در همه كلاس ها به مناسبت 22 بهمن ماه