مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

اسامي برندگان مسابقات قرآن در سطح آموزشگاه- بهمن ماه 99

mosabeghe ghoraan