مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

کسب عناوین ومقام های علمی در جشنواره ها والمپیادها توسط دانش آموزان عزیز دبستان پسرانه دانشگاه در سال تحصیلی گذشته

☘️🌸☘️🌸☘️🌸
کسب عناوین ومقام های علمی در جشنواره ها والمپیادها توسط دانش آموزان عزیز در سال تحصیلی گذشته...
تبریک به خانواده های محترم ایشان، مدیریت محترم مجتمع آموزشی وکارکنان دبستان پسرانه دانشگاه شیراز.💐
🍀🌸🍀🌸🍀🌸

WhatsApp Image 2021 01 27 at 12.05.32 1

WhatsApp Image 2021 01 27 at 12.05.32

WhatsApp Image 2021 01 27 at 12.05.33 1

WhatsApp Image 2021 01 27 at 12.05.33

WhatsApp Image 2021 01 27 at 12.05.34