برگزاري کارگاه آموزش خانواده " سواد رسانه ای والدین: نظارت بر فرزندان در فضای مجازی با تلفن همراه " - بهمن ماه 99

WhatsApp Image 2021 01 26 at 19.11.45

این کارگاه ،کار مشترکی از دانشگاه شیراز و آموزش و پرورش هست.

 

توسط:
خانم دکتر البرزی- آقای فیاض پور- آقای دکتر کاظمی

WhatsApp Image 2021 01 26 at 19.11.45 1

WhatsApp Image 2021 01 26 at 19.11.44

WhatsApp Image 2021 01 26 at 19.11.44 1


چاپ