كسب مقام دوم مسابقات بين المللي مجازي سبك كيوكوشين سنتي سال 2020 توسط دانش آموز كوشا "رادين ابراهيمي" كلاس چهارم دبستان پسرانه دانشگاه شيراز

كسب مقام دوم مسابقات بين المللي مجازي سبك كيوكوشين سنتي سال 2020 توسط دانش آموز كوشا "رادين ابراهيمي" كلاس چهارم دبستان پسرانه دانشگاه شيراز به خانواده محترم ايشان، آموزگاران و كادر دبستان پسرانه و مجتمع آموزشي دانشگاه شيراز تبريك عرض مي نماييم.

WhatsApp Image 2021 01 25 at 10.22.11


چاپ