بازديد كادر آموزشي مجتمع پارس جنوبي شهرستان جم از دبستان پسرانه دانشگاه شيراز- دي ماه 99

DSC02864 Copy Copy

DSC02849 Copy Copy

DSC02850 Copy Copy

DSC02852 Copy Copy

DSC02851 Copy Copy


چاپ