مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

جلسه آموزش خانواده مخصوص پايه هاي پنجم و ششم با موضوع بلوغ جنسي با حضور جناب آقاي غفاري- دي ماه 99