مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

جشن يلداي مجازي دانش آموزان دبستان پسرانه دانشگاه-سال تحصيلي 1400-99

جشن يلداي مجازي پايه سوم ج (سركار خانم قنبري):
خانم قنبري 4
 
جشن دانش آموزان كلاس سوم ج در منزل:
WhatsAppImage2020-12-21at112538.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at112956.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at113059.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at130120.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at131830.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at132034.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at133525.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at144020.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at151305.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at151400.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at151527.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at154029.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at172202.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at172324.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at183203.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at202103.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at234311.jpeg
WhatsAppImage2020-12-22at093826.jpeg
WhatsAppImage2020-12-22at101248.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at1531501.jpeg
WhatsAppImage2020-12-23at101305.jpeg
WhatsAppImage2020-12-22at160045.jpeg
previous arrow
next arrow
فيلم تهيه شده توسط دانش آموزان كلاس اول الف (سركار خانم راستگو):
جشن يلداي كلاس سوم ب - سركار خانم آرمند: 
جشن يلداي كلاس دوم الف-سركار خانم رضوي:
جشن يلداي كلاس چهارم الف-سركار خانم درخشان :