جشن يلداي مجازي دانش آموزان دبستان پسرانه دانشگاه-سال تحصيلي 1400-99

جشن يلداي مجازي پايه سوم ج (سركار خانم قنبري):
خانم قنبري 4
 
جشن دانش آموزان كلاس سوم ج در منزل:
previous arrow
next arrow
Slider
فيلم تهيه شده توسط دانش آموزان كلاس اول الف (سركار خانم راستگو):
جشن يلداي كلاس سوم ب - سركار خانم آرمند: 
جشن يلداي كلاس دوم الف-سركار خانم رضوي:
جشن يلداي كلاس چهارم الف-سركار خانم درخشان :

چاپ