مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

جشن يلداي مجازي دانش آموزان دبستان پسرانه دانشگاه-سال تحصيلي 1400-99

جشن يلداي مجازي پايه سوم ج (سركار خانم قنبري):
خانم قنبري 4
 
جشن دانش آموزان كلاس سوم ج در منزل:
WhatsAppImage2020-12-21at112538.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at112956.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at113059.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at130120.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at131830.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at132034.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at133525.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at144020.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at151305.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at151400.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at151527.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at154029.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at172202.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at172324.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at183203.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at202103.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at234311.jpeg
WhatsAppImage2020-12-22at093826.jpeg
WhatsAppImage2020-12-22at101248.jpeg
WhatsAppImage2020-12-21at1531501.jpeg
WhatsAppImage2020-12-23at101305.jpeg
WhatsAppImage2020-12-22at160045.jpeg
previous arrow
next arrow
فيلم تهيه شده توسط دانش آموزان كلاس اول الف (سركار خانم راستگو):
جشن يلداي كلاس سوم ب - سركار خانم آرمند: 
جشن يلداي كلاس دوم الف-سركار خانم رضوي:
جشن يلداي كلاس چهارم الف-سركار خانم درخشان :