تعدادی از فعالیت های واحد بهداشت_ آبان ماه 98

انجام معاینات پدیکلوز:

WhatsApp Image 2019 11 13 at 01.06.33

آموزش نحوه شستن صحیح دست ها:

WhatsApp Image 2019 11 13 at 01.07.301

WhatsApp Image 2019 11 13 at 01.07.30

اجرای طرح صبحانه سلامت آبان ماه:

WhatsApp Image 2019 11 13 at 01.08.16

معاینات مربوط به قد و وزن:

WhatsApp Image 2019 11 13 at 01.05.49

WhatsApp Image 2019 11 13 at 01.06.32


چاپ