برگزاری اردو به مناسبت روز دانش آموز در پایه های اول تا سوم در محل باغ خانواده آبان ماه 98

WhatsApp Image 2019 11 04 at 00.18.28

WhatsApp Image 2019 11 03 at 21.25.331

WhatsApp Image 2019 11 03 at 21.25.32

WhatsApp Image 2019 11 03 at 21.25.33

WhatsApp Image 2019 11 03 at 21.25.37


چاپ